Ključne vrednosti

NACOR ima za cilj da u skladu sa Kodeksom dobre prakse za NVO odgovori na potrebe marginalizovanih grupa građana u Srbiji.

01

Razvoj koji je održiv 

U sprovođenju aktivnosti, NACOR ima cilj da zadovolji ljudske potrebe uz istovremeno očuvanje životne sredine, tako da se ove potrebe mogu zadovoljiti ne samo danas, već i za generacije koje dolaze

02

Osnaživanje zajednice

Koncept koji se odnosi na aktivnosti koje će omogućiti zajednicama da povećaju kontrolu nad svojim životima. NACOR pod zajednicama smatra grupe ljudi koje ne moraju nužno biti prostorno povezane, ali kojie dele zajedničke interese, brige ili identitet. „Osnaživanje“ se odnosi na proces kojim ljudi stiču kontrolu nad faktorima i odlukama koje oblikuju njihove živote. To je proces kojim zajednice grade kapacitete kako bi preuzele potrebnu kontrolu.

03

Pravo pristupa znanju i informacijama

Svaki pojedinac ima pravo da raspolaže informacijama koje mu mogu, i ne moraju, biti od koristi. Takođe, svako treba da bude u mogućnosti da pristupi znanju. NACOR se zalaže da se informacije i znanja ravnopravno dele i u tome aktivno učestvuje.

04

Multi-sektorsku saradnju i prijateljstvo

Svaki pojedinac ili organizacija koja smatra da može da doprinese ostvarivanju ciljeva udruženja može uvek da računa na poziv za saradnju. NACOR želi da osnažuje svoj tim, a samim tim i povećava efekat programa i aktivnosti na zajednicu.

05

Transparentnost i odgovornost

NACOR je odgovoran za svoje uticaje i jednako posvećen izveštavanju o istima. Uostalom, to je jedini način zainteresovane strane mogu „izmeriti“ napredak koji ostvarujemo i da nas drže odgovornim.