Primena standarda menadžmenta rizikom ISO 31000

Standard ISO 31000 pruža generičke smernice za upravlјanje rizicima u celoj organizaciji. Ovaj standard je zasnovan na australijsko-novozelandskom standardu AS/NZ 4360:2004. Usvajanjem standarda ISO 31000:2009 prestao je da važi  AS/NZ 4360:2004.

Prema standardu ISO 31000 proces upravljanja rizikom obuhvata:

 • Komuniciranje i konsultovanje

 • Utvrđivanje konteksta (Utvrđivanje elemenata modela koji definiše osnovne parametre upravljanja rizicima i određuje oblasti primene i kriterijume za ostatak procesa)

 • Identifikaciju rizika

 • Analizu rizika

 • Ocenu (vrednovanje) rizika

 • Postupanje sa rizicima (tretiranje rizika)

 • Monitoring i preispitivanje

 

Implementacijom procesa upravljanja rizicima prema ISO 31000 organizacija može imati višestruke koristi:

 

 • povećanje verovatnoće ostvarivanja postavljenih poslovnih ciljeva,

 • podsticanje proaktivnog delovanja menadžmenta

 • povećanje svesti i shvatanja potrebe identifikacije i tretiranja rizika u organizaciji,

 • unapređenje sposobnosti identifikovanja šansi i pretnji,

 • povećano usklađivanje sa relevantnim zakonskim normama i međunarodnim standardima,

 • unapređenje upravljanja, izveštavanja, poverenja zainteresovanih strana,

 • ustanovljavanje pouzdane osnove za donošenje odluka i planiranja,

 • snižavanje gubitaka, efikasnije korišćenje resursa,

 • unapređenje zdravlja i bezbednosti zaposlenih, unapređenje poslovanja, zaštite životne sredine,

 • unapređenje otpornosti organizacije prema problemima i dr.