JAVNI SEKTOR / OPŠTINSKE UPRAVE

Članovi  poslovne mreže "Zajedno" čine tim koji može sprovesti brojne usluge namenjene javnom sektoru. Neke od najzastupljenijih su navedene u nastavku.

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

Razvoj i primena metodologije za kreiranje, otvaranje i unapređenje rada kancelarija za ekonomski razvoja; analize stanja; uključivanje važnih učesnika; unapređenje institucionalnog kapaciteta; strateško planiranje ekonomskog razvoja; sprovođenje programa i projekata; praćenje i ocena sprovedenih aktivnosti; sprovođenje obuka

BFC STANDARD - POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

 

Priprema procedura i potrebnih aktivnosti za ispunjenje kriterijuma standarda (NALED). Osnaživanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.Svrstavanje opštine/grada u odabranu grupu lokalnih zajednica u Srbiji koje su suštinski i dugoročno posvećene razvoju privrede i koje su zahvaljujući konzistentnim reformama opštinske uprave, uspele da stvore uslove koje pogoduju razvoju biznisa i investitorima.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

 

Sprovođenje kompletnih procesa potrebnih za izradu strateških razvojnih dokumenata, bazirajući se na iskustvu u izradi strateških dokumenata i planova kroz EU projekte.

PRIPREMA PREDLOGA PROJEKATA KOD DOMAĆIH I INOSTRANIH DONATORA – UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 

Praćenje konkursa dostupnih fondova i obaveštavanje potencijalnih korisnka o mogućnosti konkurisanja na iste, pružajući im pri tome pomoć u pisnju predloga projekata; pisanje predloga projekata i konkurisanje po otvorenim konkursima; upravlja realizacijom odobrenih projekata, starajući se o realizaciji svih projektnih aktivnosti; vršenje monitoringa i evaluacije realizovanih projekata.

ISO 9001 - SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

 

Uvođenje standarda ISO 9001 u lokalnoj samoupravi donosi optimizaciju poslovanja opštinskih uprava i reorganizaciju u cilju povećanja efektivnosti i efikasnosti radnih procedura. Sprovodi na način koji je znatno drugačiji od uvođenja istog sistema u organizacije privatnog sektora, jer se sistem uvodi uz poštovanje jasnih smernica datih u publikaciji Međunarodne organizacije za standardizaciju pod nazivom IWA 4:2009 - Vodič za primenu ISO 9001 u lokalnim samoupravama.