Profil organizacije

Udruženje Nаciоnаlni cеntаr zа оdrživi rаzvој – NАCОR osnovano je 2007 godine od strane grupe mladih aktivista i profesionalaca koji su zaposleni u domaćim i internacionalnim organizacijama i svojim angažovanjem i iskustvom doprinose razvoju različitih sektora.

S obzirom na dugogodišnje iskustvo u radu i poznavanje poslovnih prilika i dešavanja u zemlji, javilo se zajedničko osećanje da razvojne inicijative u zemlji i okruženju u velikoj meri nisu održive i da iste nisu fokusirane na stvarne probleme, kao i da ne pružaju mogućnost napretka u sferama u kojima je napredak neophodnost. Takođe, članovi udruženja su uvideli i veliki nedostatak razumevanja razvojnih inicijativa od strane građanstva i nedostatak kapaciteta organizacija koje vitalne informacije i znanja mogu da pruže.

U želji da kreiraju i primene strategije razvoja koje će zaista pokrenuti i doneti promene, članovi udruženja su se formalno registrovali u Republici Srbiji i postali zvančno priznata asocijacija koja za oblast delovanja ima ostvarivanje cilјeva оdrživоg društvеnо-еkоnоmskоg i kulturnоg rаzvоја Srbiје i zаštitu živоtnе srеdinе.

Oblast kojom se udruženje bavi zaista jeste opsežna, ali su u okviru oblasti definisani jasni ciljevi koje udruženje teži da postigne. Diverzifikovanost ciljeva uduženja je postignuta kroz članstva najistaknutijh stručnjaka iz različitih oblasti, pa stoga udruženje poseduje opširna znanja u okviru: ekonomskog razvoja, ruralnog razvoja, razvoja preduzetništva, edukacija, socijalnog razvoja, tehnološkog razvoja i popularizacije nauke, kulturnog razvoja i unapređenja i zaštite životne sredine. Iako različite, ove oblasti se dopunjuju i, uz primenu dobrih poslovnih principa i praksi, donose razvoju i unapređenju opšteg stanja i života društva.