Služba kvaliteta

NACOR Vam, putem Službe kvaliteta, pruža usluge održavanja uvedenih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane.
Pod uslugom održavanja se podrazumeva vršenje funkcije Menadžera sistema koji organizaciji pomaže da efektivno primenjuje uvedeni sistem, da sprovodi unapređenja i poboljšavanja sistema, kao i da kontinuirano obučava postojeće i nove kadrove.
Služba kvaliteta Vam je uvek na raspolaganju i za sprovođenje internih provera, kao i za potpunu pripremu za nadzorne i resertifikacione provere.


Pored terenske službe kvaliteta, NACOR Vam omogućava da se putem internet prezentacije informišete o mogućim poboljšanjima, primenom novih zakonskih regulativa i budete u toku sa aktivnim konkursima za razvoj i dodelu subvencija.
Putem internet službe kvaliteta, možete uputiti i direktno pitanje Vašem zaduženom konsultantu, na koje dobijate iscpan odgovor i rešenje postojeće problematike u roku od 24h. Rešanja mogu uključivati i nove prilagođene procedure, uputstva ili zapise koji će Vam olakšati rad ili rešiti problem.
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluga Službe kvaliteta, uputite nam mail, kontaktirajte nas putem telefona ili kontakt forme, kako biste dobili detaljne informacije.

Your details were sent successfully!