• facebook-square
  • twitter-bird2-square

© 2012-2019 by NACOR. All rights reserved.                                                                                      No animals were harmed while making this website

Edukacije

Feb 09, 2018

09:00 AM

Trening unapređenja veština komunikacije

Trening unapređenja veština komunikacije namenjen je svima onima koji žele da poboljšaju svoje verbalne i neverbalne komunikacijske sposobnosti, efikasno komuniciraju bez straha, razumeju tajne neverbalnih znakova svojih sagovornika, prevaziđu tremu prilikom javnog nastupa, govore sa više jasnoće, samopouzdanja, autoriteta, upravljaju tokom pregovora i obezbede uspešan ishod istih.

Feb 22, 2018

09:00 AM

Zahtevi, uspostavljanje i proveravanje ISO 9001:2015 Sistema menadžmenta kvalitetom

Ovaj ISO 9001:2015 kurs detaljno opisuje proces tranzicije na novu verziju Sistema menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015. Na kursu će biti predstavljene ključne promene ISO 9001:2015 standarda  u odnosu na njegovog prethodnika, ISO 9001:2008. Takođe, polaznici će saznati kako promene utiču na organizaciju i savladaće tehnike za sprovođenje tranzicije na novu verziju standarda.

 

Mar 09, 2018

09:00 AM

Besplatna obuka za buduće konsultante- ISO 9001 u praksi - Početak

Ovaj jednodnevni trening je koncipiran kao kurs obuke, odnosno omogućiće polaznicima da steknu nova i unaprede postojeća znanja o implementaciji sistema upravljanja kvalitetom kroz praktično predavanje, interaktivnu komunikaciju i modele dokumenata.

Please reload

Prijava za obuku
Prijava za obuku
Prijava za obuku