Naš prvi tim //

Iva Vučković | Osnivač i stručni konsultant

Više od 10 godina aktivno učestvuje u standardizaciji privatnog i javnog sektora u regionu.
Sa preko 200 uspešno završenih projekata u domenu implementacije i oko 100 sertifikovanih organizacija u funkciji proveravača za međunarodna sertifikaciona tela, bavi se konsultantskim aktivnostima u svim granama privrede, u domenu organizacije poslovanja. Po struci master menadžmenta kvalitetom.

Milorad Vučković | Direktor

Ekonomista, sa više od 20 godina iskustva u upravljanju poslovanjem i organizaciji rada, pre skoro deceniju, Milorad Vučković je preuzeo strateško vođenje NACOR grupacije na internacionalnom nivou.
Njegova posvećenost napretku, liderstvo i odnos prema zaposlenima su inspirativni i motivišući za sve zaposlene i saradnike NACOR-a što se ogleda kroz uspeh i konstantan rast NACOR grupacije.

Dina Raković | Viši stručni konsultant i edukator

 

​Kao master politikolog za diplomatiju i bezbednost i bivši asistent na istoimenom fakultetu primenjuje svoje znanje u implementaciji specifičnih standarda za bezbednost ljudi i informacija.
Pored toga, sprovodi konsultantske aktivnosti za primenu svih standarda ISO organizacije, kao i provere u funkciji licenciranog proverača za nekoliko sertifikacionih tela.