top of page
Firehose

"Zapamtite: kada nastupi vanredna situacija, vreme za pripremu je prošlo. "

Steven Cyros

Upravljanje vanrednim situacijama ISO 22320 - Zahtevi za odgovor na incident

 

 

Ovaj standard utvrđuje minimalne zahteve za efektivni odgovor na incident i obezbeđuje osnove za rukovođenje, operativne informacije, koordinaciju i kooperaciju unutar organizacije nadležne za odgovor na incident. 

ISO 22320 uključuje organizacione strukture i procedure za rukovođenje, podršku odlučivanju, sledljivost, menadžment informacijama i interoperativnost. On uspostavlja zahteve za operativne informacije za odgovor na incident koji utvrđuju procese, sisteme rada, prikupljanje informacija i menadžment radi stvaranja pravovremene, relevantne i precizne informacije. 

Standard podržava proces rukovođenja i koordinacije i kooperacije, unutar organizacije i eksterno, sa drugim uključenim stranama, i specificira zahteve za koordinaciju i kooperaciju između organizacija. Ovaj standard je primenljiv na bilo koju organizaciju (privatnu, javnu, vladinu ili neprofitnu) uključenu u pripremu ili odgovor na incidente na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou.

bottom of page