top of page
stylish-modern-diploma-certificate-desig

"Sertifikacija je dokaz vašeg truda i posvećenosti kreiranju kvalitetnog biznisa. "

Nepoznat autor

Sertifikacija

 

Svaki primenjeni standard treba da se sertifikuje od strane međunarodnog sertifikacionog tijela. NACOR svojim klijentima obezbeđuje sertifikaciju od strane najrespektabilnijih međunarodnih sertifikacionih tela.

 

Proces sertifikacije počinje sa potrebama i očekivanjima klijenata, a sertifikaciono telo pored toga uzima u obzir: oblik organizovanja klijenta, sistem upravljanja, veličinu organizacije, broj lokacija i vrstu delatnosti.
 

Zajedno, obe strane definišu ciljeve procene, uključujući primenljive standarde i specifikacije.

 

Ponuda i ugovor

Sertifikaciono telo obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.

 

Inicijalna provjera - Faza I

Procedura procjene počinje sa pregledom i evaluacijom sistema upravljanja dokumentacijom, ciljeva, rezultata preispitivanja upravljanja i rezultata interne revizije. Tokom ovog procesa, biće utvrđeno da li je sistem menadžmenta klijenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. Procjenitelj će objasniti zaključke i koordinirati sve potrebne aktivnosti za pripremu ocjenjivanja sistema na licu mjesta

Inicijalna provera - Faza II

Tim procenitelja će proveriti sistem upravljanja klijenta na mestu proizvodnje ili pružanja usluga. Kontrolisaće se primena definisanih zahteva standarda sistema menadžmenta i specifikacija, kao i efikasnost svih funkcionalnih područja, procesa sistema menadžmenta i drugih parametara. Kontrola se vrši na osnovu posmatranja, inspekcija, intervjua, razmatranja relevantnih podataka, kao i drugih tehnika procene. Procena rezultata, uključujući i sve nalaze provere, će biti predstavljena klijentu tokom završnog sastanka. Potrebni akcioni planovi će se dogovoriti po potrebi.

Evaluacija rezultata provere i odlučivanje

Provera će dovesti do rezultata provere i Komisija samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proveri u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat.

 

Dodela sertifikata

Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. Sertifikaciono telo sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.

 

Nadzorne provere

Prve i druge godine, nakon inicijalne provere, na lokaciji klijenta se sprovodi procena kritičnih komponenti sistema upravljanja. Identifikuje se potencijal za poboljšanje, sa fokusom na stalno unapređenje i održivu efikasnost.​

 

Ponovna provera - resertifikacija 

Sertifikat koji se izdaje za sistem upravljanja važi za ograničen vremenski period, često najviše tri godine. Na kraju ovog ciklusa, ponovna procena će biti sprovedena kako bi se obezbedilo tekuće ispunjavanje svih postavljenih uslova. Kao rezultat provere, biće izdat novi sertifikat.

bottom of page