top of page
Business Meeting

"Kvalitet nikada nije slučajnost.

On je uvek rezultat inteligentnog

napora."

John Ruskin

Uvođenje  ISO 9001 Sistema menadžmenta kvalitetom

Najznačajniji faktor poslovne uspešnosti na tržištu je kvalitet proizvoda/usluge. Kvalitetom se obezbeđuje lojalnost korisnika na globalnom nivou, izgrađuje brend i postiže bolja pozicioniranost na svetskoj i nacionalnoj ekonomskoj rang listi.

Sa pojavom organizacija koje posluju na globalnom nivou i sa povećanim internacionalnim prometom dobara i usluga, na tržištu se pojavila potreba za definisanjem minimalnog skupa zahteva, koji garantuju ujednačenost kvaliteta proizvoda i usluga i sprečavaju izlazak na tržište proizvodima i uslugama, koji ne zadovoljavaju specifikacije korisnika. Kako je potreba za zahtevima, kojima se definiše kvalitet na međunarodnom nivou bila sve izraženija, Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je izdala standard ISO 9001, koji definiše zahteve Sistema menadžmenta kvalitetom. Ovi zahtevi su opšteprihvaćeni u poslovnom svetu, sveobuhvatni i primenjivi na sve organizacije, nezavisno od delatnosti koju organizacije vrše, države u kojoj posluju i broja radnika koje upošljavaju.

Razlog zbog koga je standard ISO 9001 čest u primeni od strane organizacija, a veoma često i sam uslov za početak saradnje između dve organizacije, je:

• svest o potrebi za poboljšanjem sopstvenog načina poslovanja,

• svest o potrebi za kvalitetnijim poslovnim partnerima,

• svest o potrebi za zadovoljnijim korisnicima i

• svest o potrebi za sveopštim boljitkom i napretkom poslovnog okruženja u okviru kog organizacija vrši svoje aktivnosti.​

 

Standard ISO 9001 je jedini standard u poslovnom svetu, koji se koristiti za sertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom, za koji međunarodna sertifikaciona tela izdaju sertifikate o usaglašenosti. Ovi sertifikati su dokaz da sertifikovana organizacija ima efikasan sistem kojim postiže:

• zadovoljstvo korisnika i ispunajvanje njihovih zahteva,

• efektivnost i kontinuitet u primeni zahteva standarda ISO 9001,

• verodostojnost u ispunjavanju zakonskih, ugovornih i drugih preuzetih obaveza,

• poverenje tržišta u kvalitet proizvoda/usluga.

Primena standarda ISO 9001 ne predstavlja zakonsku obavezu, ali je tržištno uslovljena i u većini slučajeva se podrazumeva. Naše organizacije se najčešće susreću sa zahtevom da primene standard ISO 9001 prilikom izvoza i uspostavljanja saradnje ili partnerstva sa inostranim organizacijama, dok je sve češće ovaj zahtev prisutan i kao uslov za učešće na javnim nabavkama (tenderima) i konkursima kod investicionih fondova i drugih ustanova koje podstiču razvoj. Činjenica je da Evropski fondovi i drugi podsticajni programi ulažu samo u zdrave organizacije, čije se poslovanje zasniva na čvrstim organizacionim osnovama, koje u velikoj meri obezbeđuje primena standarda ISO 9001.

Cilj primene standarda ISO 9001 nije postizanje uniformisanosti kod organizacija, već isticanje njihove posebnosti i stoga se prilikom primene standarda strogo vodi računa o organizacionoj strukturi, raspoloživim resursima, tržištu na kom organizacija posluje, poslovnim planovima i dugoročnoj viziji kojom se organizaciaj vodi.

Primenjivati standard ISO 9001 znači uključiti sve zaposlene u organizaciji da učestvuju u primeni Sistema menadžmenta kvalitetom i u njegovom konstantnom poboljšanju. Na ovaj način zaposleni, pored toga što svi učestvuju u kreiranju i pružanju kvalitetnog proizvoda i/ili usluge, učestvuju i u raspodeli odgovornosti. Odgovornost za kvalitetno obavljanje posla ne pada samo na rukovodstvo organizacije, već se deli na sve zaposlene u skladu sa njihovim radnim mestom, zaduženjima koja su preuzeli i radnim procesima na kojima su angažovani.

Jedino u organizacijama koje na zdravoj osnovi primenjuju zahteve standarda ISO 9001, rukovodstvo organizacije može da se posveti u potpunosti svom primarnom zadatku: razvoju strategije, pronalaženju novih poslovnih ideja i mogućnosti, unapređenju kvaliteta, analizi tržišnih uslova poslovanja i razvoju novih proizvoda i usluga. Uz primenu standarda ISO 9001 dovoljno je da svako savesno obavlja svoj deo posla i očekivani rezultati neće izostati.

bottom of page