ISO 37001:2016 – Anti-korupcijski menadžment sistem

Standard je dizajniran radi uvođenja anti-korupcijske kulture unutar ogranizacije i primenjivanja odgovarajuće kontrole, što će zauzvrat povećavati šanse za otkrivanje podmićivanja i smanjiti njegovu pojavu na prvom mestu.


ISO 37001 Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje, daju zahteve i smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema za upravljanje korupcijom. Sistem može biti nezavisan ili integrisan u celokupan sistem upravljanja.


Podrazumeva korupciju  od strane i protiv organizacije ili njenih zaposlenih, kao i podmićivanje preko strane treće strane. Podmićivanje može se odvijati bilo gde, biti od bilo koje vrednosti i može uključiti finansijske ili nefinansijske benefite.


Zahtevi ISO 37001 su generički i namenjeni su za primenu na sve organizacije (ili delove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu aktivnosti, te u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru. Ovo uključuje preduzeća u državnom vlasništvu, velike organizacije, MSP i nevladine organizacije.

Nakon implementacije od strane NACOR-a, sertifikaciono telo potvrđuje usklađenost organizacije sa standardom na isti način kao i za druge ISO standarde kao što je ISO 9001.


Iako ne može garantovati da neće biti podmićivanja u okviru organizacije, sertifikacija ili usaglašavanje sa ovim standardom može Vam pomoći da implementirate adekvatne mere koje mogu značajno smanjiti rizik od podmićivanja i upravljati korupcijom gde se ona dešava.

  • facebook-square
  • twitter-bird2-square

© 2012-2019 by NACOR. All rights reserved.                                                                                      No animals were harmed while making this website