top of page
Firehouse%2520Gear_edited_edited.jpg

"Bezbjednost i zdravlje na radu su jedina jeftina i efektivna polisa osiguranja."

Nepoznat autor

Uvođenje sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001

 

Svakodnevno se pojavljuje sve više i više organizacija koje se bave i razmišljaju o zaštiti zaposlenih i njihovoj bezbednosti na radu. Zaštita na radu uglavnom je usmerena na zaposlene, ali svakako je ključna i za klijente i sve ostale zainteresovane strane. Pored njihovog interesovanja, stroge zakonske odredbe zahtevaju od organizacija da se permanentno posvećuju pitanjima zdravlja i bezbednosti svojih zaposlenih.

Trendovi modernog poslovanja, kako godine odmiču, podrazumevaju posedovanje i primenu nekog od standarda. Primena standarda uglavnom je dobrovoljna i nisu deo zakonskih obaveza, dok primena nekih standarda predstavlja neminovnost ispunjavanja osnovnih zakonskih obaveza. Obaveza svih poslodavaca je da obezbede uslove za bezbedan i zdrav rad zaposlenih. Od njih se zakonima zahteva da sistemski prate i otklanjaju sve moguće opasnosti koje bi mogle da se dogode na nekom radnom mestu.

Održavanje visokog nivoa zdravlja i bezbednosti predstavlja važan ljudski aspekt, koji reprezentuje etički i socijalni nivo organizacije. Povećanje bezbednosti i zdravlja na radu ima visok ekonomski značaj, jer rešavanje pitanja koja se odnose na bezbednost na radu, stvaranje povoljnih uslova rada i radnih odnosa, doprinosi optimizaciji radnih procesa sa pozitivnim ekonomskim efektima.

Standard ISO 45001 bavi se upravljanjem i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Kroz standard se prožima i skraćenica OH&S, kojom se ukazuje na pripadnost elemenata sistema upravljanja oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, npr. politika, ciljevi, programi itd.


ISO 450011 je u potpunosti kompatibilan sa standardima za sisteme upravljanja kvalitetom ISO 9001 i upravljanja životnom sredinom ISO 14001. Zbog kompatabilnosti organizacijama je olakšano integrisanje sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Ali i pored ove usklađenosti i kompatabilnosti, na prvom mestu se nalazi ispunjavanje važećih zakonskih odredbi i obaveza.

Standard  je zasnovan na PDCA metodologiji: Plan, Do, Check, Act.

Plan – Neophodno je utvrditi ciljeve i procese potrebne za dobijanje rezultata, koji su u skladu sa OHSAS politikom.

Do – Primena procesa na predmetnu organizaciju.

Check – Praćenje i merenje procesa u odnosu na OHS&S politiku, ciljeve, zakonske i druge zahteve, kao i izveštavanje o rezultatima.

Act – Preduzimanje mera za stalno poboljšanje učinka.

Krajnji cilj standarda  je da podrži zaštitu zdravlja i bezbednost na radu kao i prevenciju incidenata, smanjivanje povreda na radu, narušavanja bezbednosti i zdravlja, te samim tim i poboljšavanje radnih uslova.

 

Koristi od uvođenja  standarda

U praksi se pokazalo da su mnoge organizacije sprovele preispitivanja i provere iz ovog standarda kako bi ocenile sopstveni učinak u občasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Da bi bila efektivna, preispitivanja i provere bi trebalo da se nalaze u okviru strukturiranog sistema upravljanja koji je integrisan u organizaciju. Zahtevi standarda veoma lako se mogu integrisati sa ostalim upravljačkim zahtevima. Primenljiv je na sve oblasti i delatnosti, a sam uspeh sistema zavisi od privrženosti zaposlenih na svim nivoima rukovođenja. Ovakav sistem upravljanja omogućava organizaciji:

 

•da uspostavi politiku zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
•da uspostavi ciljeve i procese kojima ostvaruje privrženost politici,
•da preduzme mere kada je potrebno da unapredi svoj učinak i
•da prikaže usaglašenost sistema sa zahtevima ovog standarda.

 

Sertifikat ISO 45001:​
 

•štiti kompaniju od nepotrebnih nadoknada,
•omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima,
•poboljšava odnose sa državnim organima,
•povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja.

Implementacijom Sistema menadžmenta zaštite i bezbednosti zdravlja zaposlenih doprinosi se znatnom smanjenju povreda na radu i poboljšanju radnih uslova. Standard organizaciji obezbeđuje:
 

•Rizici od povreda se eliminišu ili svode minimum
•Povrede na radnom mestu se svode na minimum ili se pak potpuno eliminišu
•Pruža zaštitu kako zaposlenih tako i posetioca
•Omogućava organizaciji da pravovremeno otkloni potencijalne opasnosti
•Pruža poslovne prednosti kroz poverenje korisnicima/kupcima u upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
•Usklađivanje sa važećim zakonskim regulativama iz predmetne oblasti
•Štiti organizaciju od neželjenih troškova
•Smanjuju se troškovi osiguranja i omogućava sklapanje povoljnijih ugovora sa osiguravajućim društvima
•Smanjuju se sveukupni troškovi kompanije
•Povećava se produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih smanjenjem povreda na radu
•Smanjuje se dužina bolovanja
•Povećanja odgovornosti zaposlenih
•Poboljšavaju se odnosi sa državnim organima
•Poboljšava opštu sliku organizacije

bottom of page