top of page
Aerial View of Curved Road

"Zaustavimo nesreće na putu pre nego što one zaustave nas."

Nepoznat autor

ISO 39001 Bezbjednost drumskog saobraćaja

 

Problem bezbednosti u saobraćaju je pre svega državni problem a ujedno i prva briga korisnika javnih saobraćajnica. Negativne posledice na putevima danas dovode do značajnih materijalnih gubitaka i ljudskih života čime bezbednost postaje ozbiljan društveni problem. Srbija ima potrebu za prihvatanjem čitavog niza standarda nametnutih od strane EU, a time i ISO 39001 Bezbednost drumskog saobraćaja (RTS–Road Traffic Safety ili BDS) koji predstavlja osnov za usaglašavanje i unapređenje zakonske regulative i tehničkih standarda u ovoj oblasti. 

Standard ISO 39001 predstavlja podlogu za stvaranje uslova dobro organizovanog nacionalnog fokusa na povećanju bezbednosti saobraćaja na putevima usaglašenog sa dobrom evropskom praksom. 

Standard je primenljiv, u javnim i privatnim organizacijama koje imaju bilo kakvu interakciju sa bezbednošću drumskog saobraćaja, a to su:

     organizacije koje se bave prevozom putnika ili tereta 

     transportni i/ili logistički operatori koji generišu aktivnosti u vezi transporta

     osoblje koje radi u sistemu drumskog saobraćaja

     organizacije koje se bave projektovanjem, izgradnjom, operativnim održavanjem puteva i ulica i saobraćajnom signalizacijom

     proizvođači automobila, teretnih i drugih drumskih vozila uključujući proizvođače rezervnih delova i opreme

     institucije za pružanje hitnih medicinskih usluga i pomoći žrtvama nesreće

     državne institucije (Ministarstva, Policija, Obrazovne institucije i drugi državni organi)

Standard je primenljiv za svaku organizaciju, koja želi da:

     uspostavi, implementira, održava i unapređuje menadžment sistem bezbednosti drumskog saobraćaja

     usaglasi sopstvene standarde sa standardima EU i politikom BDSa

     upoređuje sopstvene rezultate sa repernim rezultatima u svetu

     učestvuje u stalnom unapređenju bezbednosti saobraćaja

     posmatra i ocenjuje događaje koji su u vezi sa bezbednošću saobraćaja

Suština je u harmonizaciji propisa između UN-ISO (ISO/IEC Direktiva, deo 2.) i učesnika u saobraćaju na raznim nivoima odlučivanja, što će zahtevati:

     usklađivanje, korespondenciju i integraciju strukture menadžment sistema

     RTS 39001 sa ISO 9001, EMS 14001, ISO 45001, SMS (ISO/PAS) 28000 Security, ISO 31000 Rizik i drugim menadžment sistemima

     postavljanje organizacionog koncepta i implementaciju ISO 39001 na svim nivoima i interesnim grupama

     odgovornost „top menadžmenta“ po osnovu QMS 9001 na različitim nivoima upravljanja

     definisanje seta jedinstvenih i zajedničkih indikatora performansi KPI i posebno SPI radi monitoringa na svetskom i nacionalnom nivou kao sastavnog dela nacionalnih strategija

     definisanje jedinstvenih procedura i pristupa u analizama saobraćajnih nezgoda 

     stalno poboljšanje bezbednosti saobraćaja javnih i privatnih prevoznika u teretnom i putničkom saobraćaju, putara, proizvođača vozila, medicinara, policije i svih drugih koji na bilo koji način utiču na bezbednost saobraćaja. 

Ovaj međunarodni standard zahteva da organizacija razvija, implementira i održava procedure i procese kao deo BDS-a za upravljanje sistemom bezbednosti koji može biti integrisan kroz: nivoe upravljanja, kod donošenja strategija i planiranja, procedure izveštavanja, razvojnu politiku, kulturu i dr.

.

bottom of page