top of page
Avocado

"Veganstvo - promena koja je potrebna svetu. "

Nepoznat autor

VEGAN savetovanje i priprema za sertifikaciju

 

Veganstvo je način života koji nastoji isključiti, koliko je to moguće i izvodljivo, sve oblike iskorišćavanja i okrutnosti prema životinjama radi hrane, odeće ili bilo koje druge svrhe. Postoji mnogo načina da se prihvati život vegana. Ipak, jedna stvar koju svi vegani imaju zajedničku je biljna ishrana koja izbegava sve proizvode životinjskog porekla, poput mesa (uključujući ribu, školjke i insekte), mlečne proizvode, jaja i med - kao i izbegavanje materijala koji potiču od životinja, proizvoda testiranih na životinjama i mesta koja koriste životinje radi zabave.


Usled rapidnog rasta veganstva, kreirani su standardi I šeme sertifikacije kako bi kompanije koje proizvode u skladu sa vegan filozofijom mogle da istaknu svoj proizvod i učine ga lako dostupnim svim potencijalnim potrošačima. 


Usklađivanje proizvodnog procesa i same formulacije proizvoda u skladu sa zahtevima vegan zajednice je jednostavno, ali postoje određene posebnosti koje se moraju preispitati i uskladiti ukoliko je potrebno. To uključuje pregled prostorija i proizvodnog procesa, obuke zaposlenih, kao i usklađivanja i dokumentovanja procesa, po potrebi. 


Treba imati u vidu da je vegan sertifikacija omogućena samo za pojedinačne proizvode i da kompanije, restorani i slične organizacije ne mogu biti u celosti sertifikovane za vegan proizvodnju.


NACOR konsultanti su do sada angažovani na više stotina projekata vegan sertifikacije, pa proces mogu učiniti brzim i lakim. 

bottom of page