Kodeks upravljanja

Kao nevladina organizacija koja teži da bude efikasna i odgovorna bićemo jasni i otvoreni u pogledi svog rada i svesni svoj društvene odgovornosti. Naročito:


1.Jasno ćemo saopštiti svoj cilj i nastojati da on uvek bude primeren tekućim uslovima;


2.Bićemo određeni u pogledu potreba koje nameravamo da zadovoljimo i načina na koji ćemo to postići;


3.Efikasno ćemo usmeravati resurse i njima upravljati i radićemo ono što smo i naveli;


4.Vrednovaćemo uspešnost svog rada, poboljšavaćemo radni učinak i reagovati na prigovore pošteno i bez odlaganja;


5.Dogovorićemo se o načinu na koji ćemo ispuniti svoje dužnosti i o tome obavestiti sve one pred kojima smo odgovorni;


6.Bićemo jasni u pogledu standarda kojih ćemo se pridržavati u radu;


7.Bićemo otvoreni u pogledu aranžmana koji će uključivati naše korisnike;


8.Imaćemo sitematičan i otvoren proces imenovanja članova naših upravljačkih tela;


9.Izložićemo ulogu i odgovornosti članova naših upravljačkh tela;


10.Imaćemo jasne aranžmane za angažovanje i obuku kadrova, kao i za podršku i upravljanje njima;


11.Postaraćemo se da u našoj poslovnoj politici i praksi ne bude diskriminacije i da one za posledicu nemaju ni druge vidove nepravičnog ophođenja, odnosno postupanja;


12.Biraćemo osoblje otvoreno, nagrađivaćemo ga pravično i bićemo dobri poslodavci.